СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ИЗГРЕВ”, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015 Г.

01.09.2020

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Изгрев”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“

2. Обособена позиция № 2 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“

3. Обособена позиция № 3 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“

4. Обособена позиция № 4 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“

5. Обособена позиция № 5 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“

6. Обособена позиция № 6 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“

Решение публикувано на 17.08.2018 г.     11:18 ч.

Обявление публикувано на 17.08.2018 г.   11:19 ч.

Документация публикувано на 17.08.2018 г.   11:20 ч.

Методика за оценка публикувано на 17.08.2018.     11:21 ч.

Техническа спецификация публикувано на 17.08.2018.     11:22 ч.

Документи бл. № 32 публикувано на 17.08.2018.     11:23 ч.

Документи бл.№ 154 А публикувано на 17.08.2018.     11:25 ч

Архитектурно заснемане за обект : „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“ публикувано на 05.09.2018 г.   16:33ч. 

Архитектурно заснемане за обект : „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“ публикувано на 05.09.2018 г.   16:34 ч.

Предоставяне на разяснение 1, 07.09.2018 г., 14:00 ч.

Предоставяне на разяснение 2, 07.09.2018 г., 14:03 ч.  

Предоставяне на разяснение 3, 11.09.2018 г., 14:56 ч. 

Протокол от работата на комисията, публикувано на 15.03.2019 г.,  10:54 ч.  

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите параметри по настоящата обществена поръчка ще се състои на 09.09.2019 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО – район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2, публикувано на 03.09.2019 г. в 16:47 ч.

 Протокол № 2 от работата на комисията, публикувано на 09.09.2019 г.,  19:54 ч.  

Протокол № 3 от работата на комисия, публикувано на 16.10.2019 г. 16:32 ч.

Доклад от работата на комисия, публикувано на 16.10.2019 г. 16:34 ч.

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 16.10.2019 г. 16:35 ч.

Решение за прекратяване на процедура, публикувано на 16.10.2019 г. 16:36 ч.

Решение за прекратяване на процедура в частта за обособена позиция № 3 публикувано на 09.12.2019 г. 15:53 ч.

Протокол № 2 А публикувано на 31.03.2020 г. 13:01 ч.

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите параметри на участник „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД ще се състои на 30.03.2020 г. (понеделник) от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на СО – район „Изгрев“, адрес: гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, етаж 2, стая 27            публикувано на 25.03.2020 г. в 15:20 ч.

Протокол № 3А публикувано на 27.05.2020 г. 11:51 ч.

Доклад от работата на комисията публикувано на 27.05.2020 г. 11:52 ч.

Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1 публикувано на 27.05.2020 г. 11:53 ч.

Договор по обособена позиция № 1   публикувано на 26.10.2020 г. 16:27 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 публикувано на 26.10.2020 г. 16:28 ч.

Линеен график по обособена позиция № 1   публикувано на 26.10.2020 г. 16:29 ч.

Ценово предложение по обособена позиция № 1   публикувано на 26.10.2020 г. 16:30 ч.

Договор по обособена позиция № 4   публикувано на 26.10.2020 г. 16:39 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4  публикувано на 26.10.2020 г. 16:40 ч.

Линеен график по обособена позиция № 4  публикувано на 26.10.2020 г. 16:41 ч.

Ценово предложение по обособена позиция № 4   публикувано на 26.10.2020 г. 16:43 ч.

Договор за подизпълнение по обособена позиция № 4  публикувано на 31.05.2021 г. 13:40 часа

Приложения към договор за подизпълнение по обособена позиция № 4   публикувано на 31.05.2021 г. 13:41 ч.

Договор по обособена позиция № 5   публикувано на 26.10.2020 г. 16:44 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 5 публикувано на 26.10.2020 г. 16:46 ч.

Ценово предложение по обособена позиция № 5   публикувано на 26.10.2020 г. 16:47 ч.

Обявление за възложена поръчка   публикувано на 26.10.2020 г. 16:51 ч.

Last modified: 31.05.2021

Comments are closed.