СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Социални дейности – проекти

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

9 свободни места за потребители по проект “Патронажна грижа+”

Район „Изгрев“ разполага с още 9 свободни места за потребители на услугите...

07.02.2022

Още

Социални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Свободни места по проект „Патронажна грижа+“

Район „Изгрев“ изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в...

18.01.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Ще бъде удължен срокът на „Топъл обяд“

Предстои удължаване на срока за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи...

01.09.2021

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

„Изгрев“ успешно приключи проект “Патронажна грижа“

СО – район „Изгрев“ успешно приключи проект по процедура “Патронажна...

05.01.2021

Още