СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Социални дейности – проекти

Социални дейности - проекти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА “ГРИЖА В ДОМА”

Уважаеми съкварталци, стартира предоставянето на патронажната услуга по...

16.06.2023

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА”

Столична община – район „Изгрев“ започва изпълнението на проект по...

23.05.2023

Още

новиниСоциални дейности - проекти

СТАРТИРА „АКАДЕМИЯ ЗА ВИЗИОНЕРИ“ 2023

Стартира инициативата „Академия за ВИЗИОНЕРИ“, която е насочена към...

13.03.2023

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Свободни места по проект “Топъл Обяд”

Район “Изгрев” предоставя топъл обяд по Проект “Топъл обяд в СО...

14.01.2023

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Продължава изпълнението на програмата „Топъл обяд“

Район „Изгрев“ ще продължи да изпълнява програма „Топъл обяд в условия на...

30.06.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

10 свободни места за потребители по проекта “Топъл обяд”

Район “Изгрев” разполага с 10 свободни места за потребители по проекта...

15.03.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

9 свободни места за потребители по проект “Патронажна грижа+”

Район „Изгрев“ разполага с още 9 свободни места за потребители на услугите...

07.02.2022

Още

Социални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Свободни места по проект „Патронажна грижа+“

Район „Изгрев“ изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в...

18.01.2022

Още