СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Социални дейности – проекти

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Компенсации за деца, неприети в общински ясли и яслени групи

Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на...

15.09.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Продължава изпълнението на програмата „Топъл обяд“

Район „Изгрев“ ще продължи да изпълнява програма „Топъл обяд в условия на...

30.06.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

10 свободни места за потребители по проекта “Топъл обяд”

Район “Изгрев” разполага с 10 свободни места за потребители по проекта...

15.03.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

9 свободни места за потребители по проект “Патронажна грижа+”

Район „Изгрев“ разполага с още 9 свободни места за потребители на услугите...

07.02.2022

Още

Социални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Свободни места по проект „Патронажна грижа+“

Район „Изгрев“ изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в...

18.01.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Ще бъде удължен срокът на „Топъл обяд“

Предстои удължаване на срока за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи...

01.09.2021

Още