СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ДИАНАБАД”, БЛОК 32, ВХОД В И ВХОД Г“

01.09.2020