СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ДИАНАБАД”, БЛОК 32, ВХОД В И ВХОД Г“

01.09.2020

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Дианабад”, блок 32, вход В и вход Г“

Решение публикувано на 06.11.2019 г. 18:02 ч.

Покана № 1 публикувано на 06.11.2019 г. 18:03 ч.

Покана № 2 публикувано на 06.11.2019 г. 18:05 ч.

Приложения към Покана публикувано на 06.11.2019 г. 18:06 ч.

Технически спецификации публикувано на 06.11.2019 г. 18:08 ч.

Протокол № 1 публикувано на 21.11.2019 г. 15:27 ч.

Доклад от работата на комисия публикувано на 10.12.2019 г. 10:57 ч.

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 10.12.2019 г. 10:57 ч.

Договор публикувано на 25.11.2020 г. 15:40 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 25.11.2020 г. 15:41 ч.

Ценово предложение публикувано на 25.11.2020 г. 15:41 ч.

Обявление за възложена поръчка  публикувано на 25.11.2020 г. 15:41 ч.

Last modified: 25.11.2020

Comments are closed.