СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

главен експерт Tag Archive

новиниОбяви

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“

Уважаеми дами и господа, СО-Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността...

17.02.2021

Още