СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

аварийни разкопавания Tag Archive

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 14.03.2022 г. до 20.03.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

23.03.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 28.02.2022 г. до 13.03.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

16.03.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 21.02.2022 г. до 27.02.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

28.02.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 27.01.2022 г. до 20.02.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

21.02.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 24.01.2022 г. до 30.01.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

31.01.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 17.01. до 23.01.2022 г.

Уважаеми дами и господа, С регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

24.01.2022

Още