СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Отново кампания „Компостирай вкъщи“

18.06.2024

ВАЖНО! Срокът се удължава – може да подавате документи до 1 юли!

Кампанията „Компостирай вкъщи“ продължава и тази година. Домакинствата, желаещи да получат безплатни компостери, е необходимо да подадат заявление до 21.06.2024 г. в районната администрация.

Кампанията цели да стимулира гражданите да намалят крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи нагласите за рециклиране на различни видове отпадъци.

Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране трябва да могат да ги разположат в дворовете на къщите, в междублокови пространства или до кооперациите си след решение на етажните собствености.

Last modified: 24.06.2024

Comments are closed.