СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Организираме куклен театър в детските градини по случай 1-ви юни

29.05.2024

Седем представления по случай празника на детето 1-ви юни ще зарадват малчуганите в общинските детски градини от нашия район. Организатор на “Театрална седмица” е администрацията на „Изгрев“. Мероприятието е безплатно и вече стартира.

Куклените постановки са по любими и обичани детски приказки – истории с незабравими поучителни приключения, напомнящи ни да бъдем смели, честни и добри, както и колко е важно да ценим това, което имаме.

Инициативата “Театрална седмица” е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и акцентира върху превенция на проявите на агресия, асоциално и рисково поведение. За нашата администрация е важно да насочваме подрастващите към положителни модели на поведение и разбиране на другия.

Last modified: 29.05.2024

Comments are closed.