СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Търсим старши инспектори за районния инспекторат

11.03.2024

Столичният инспекторат към Столична община търси трима старши инспектори за район “Изгрев”.

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа: по документи, провеждане на два теста и интервю.

Кандидатите могат да подадат лично документите си всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж” № 5, в деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или на електронната поща: inspectorat@inspectorat-so.org, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с личен електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е от 11.03.2024 г. до 24.03.2024 г. включително, а допълнителна информация може да намерите от Мирослава Динева, главен експерт в сектор “Човешки ресурси и квалификация” в отдел “Административно и информационно обслужване” в Столичен инспекторат на тел: 0882645236, както и в прикачения файл:

Last modified: 11.03.2024

Comments are closed.