СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

График за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци в район “Изгрев”

05.03.2024

Уважаеми съкварталци,

напомняме, че при изхвърлянето на отпадъци е забранено смесването на обемни отпадъци с битови, зелени, строителни, електронно и електрическо обурудване и отпадъци от опаковки.

Едрогабаритните отпадъци трябва да се оставят до контейнерите за битов отпадък само в определените дни.

Напомняме още, че ако изхвърляте едрогабаритни отпадъци извън обявения график, сте длъжни да ги събирате в специализирани контейнери и да ги предавате на лица притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, след издаване на направление по чл. 58, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Вижте графиците за район “Изгрев” в прикачения файл.


Last modified: 05.03.2024

Comments are closed.