СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Район “Изгрев” продължава да се грижи за нуждаещите се от “Топъл обяд”

18.12.2023

Район “Изгрев” продължава активната си социална политика като предоставя топъл обяд на нуждаещите се. Инициативата е по проект “Топъл обяд в СО –район Изгрев” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.“

По проекта има свободни места за нуждаещи се лица.

Към настоящия момент  услугата се предоставя на 60 лица, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина.

Приемът на документи продължава през целия период на реализиране на проекта – 31.12.2023г.

Last modified: 25.03.2024

Comments are closed.