СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Свободни места по проект “Топъл Обяд”

14.01.2023

Район “Изгрев” предоставя топъл обяд по Проект “Топъл обяд в СО –район Изгрев” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.“ По проекта има свободни места за нуждаещи се лица.

Към настоящия момент  услугата се предоставя на 65 лица, одобрени от Дирекция „ Социално подпомагане“ – Слатина.

Приемът на документи продължава през целия период на реализиране на проекта – 31.07.2023г.

Last modified: 14.01.2023

Comments are closed.