СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Важна информация относно подобряване на енергийната ефективност на многофамилни сгради

22.12.2022

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са публикувани насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

Всички, които проявяват интерес, могат да се запознаят с документите тук.

Last modified: 22.12.2022

Comments are closed.