СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Харта на клиента

03.05.2022

Уважаеми дами и господа, СО-Район „Изгрев“ спазва стандартите за качество на административното обслужване. С пълния текст на Харта на клиента, утвърдена със заповед РИВ22-РД09-77 от 29.04.2022 година, можете да се запознаете тук.

Last modified: 19.10.2023

Comments are closed.