СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Превантивни действия за недопускане възникване на пожари

07.04.2022

Уважаеми дами и господа,

във връзка с превантивните действия за недопускане на пожари, можете да се запознаете с действащите забрани за палене на огън и санкциите за нарушения тук.

Last modified: 07.04.2022

Comments are closed.