СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление за обществено обсъждане – Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“

29.12.2021

Да се проведе обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-204/29.12.2021 г. на Кмета на район „Изгрев” в дигитална среда (онлайн) на 13.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14e3a439f1c2995b23db5722f8e61028

ще се представи проект за за подробен устройствен план (ПУП)-  план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът за ПУП с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. “Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на район „Изгрев”.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за ИОУП могат да се депозират в срок до 04.02.2022 г. в районната администрация или по електронна поща: info@so-izgrev.bg

Становища, постъпили след срока, няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec

Линк към проекта:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#Attachment

Постъпили становища

Становища, постъпили извън законоустановения срок

Last modified: 15.02.2022

Comments are closed.