СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за инвестиционно предложение – 15.07.2021 г.

15.07.2021

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев” Ви съобщава, за внесено уведомление за инвестиционно предложение от „Пивоварна Сепия“ ЕООД за: „Изграждане на микро-пивоварна за непастьоризирана бира“ в самостоятелен обект с идентификатор 68134.803.1972.8.1, ул. „Св. Пимен Зографски“, ет.1, ателие 7, район „Изгрев“, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ, гр. София.

Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Уведомлението за инвестиционното предложение може да бъде разгледано в стая 6 на районната администрация, както и на сайта на район „Изгрев“ – so-izgrev.bg.

Приложение 2

Last modified: 15.07.2021

Comments are closed.