СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Заповед на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агенция по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията на Столична община

09.06.2021

Уважаеми дами и господа,

със Заповед на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агенция по смисъла на  § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ИК в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията на Столична община можете да се запознаете тук.

Last modified: 09.06.2021

Comments are closed.