СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление за обществено обсъждане – 28.04.2021 г.

28.04.2021

Столична община – Район „Изгрев“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-77/28.04.2021г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

Представянето на проекта ще бъде на 12.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m642bdaed69d80589e9f4f7a05d9fa6e7

След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,30 часа на 20.05.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 02.06.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m234bc09ef559babe2b2215b743022ced

Заповед

Проектът с графичната част към него:

Обща схема Дианабад

Схема 11

Схема 12

Схема 25

Запис от общественото обсъждане може да намерите тук:


Last modified: 17.05.2021

Comments are closed.