СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Пункт за събиране на опасни отпадъци в район „Изгрев“ на 23.04.2021 г.

16.04.2021

На 23.04.2021 г. в ж.к. “Дианабад”, ул. “Васил Калчев” и ул. ” В. Трендафилов” (при Т-маркет), в часовия пояс между 8:30 и 14:30 ч., ще има разположен мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци.

Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност

Разположението на Мобилния събирателен пункт е съгласно График, съгласуван със Столична община. Можете да го намерите тук.

Last modified: 16.04.2021

Comments are closed.