СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление за обществено обсъждане – 07.04.2021 г.

07.04.2021

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява на всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-66/07.04.2021г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Благоустройство на озеленени площи“ в УПИ І-за озеленяване, кв. 2а, м. „Изток-Изток – 1 част“ по плана на гр. София (ПИ с идентификатор 68134.801.2030), включващо преместване и възстановяване на мемориала, изграден по повод Третата международна писателска среща от 1980 година.

Представянето на проекта ще бъде на 15.04.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5cea8226076b6ca65ec6968abeaf0d3e

След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,30 часа на 22.04.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.04.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m73c729b0d5fffb11bafb6f57856b5156

Заповед

Проект с графичната част към него:

Архитектура

Визуализация

Геодезия

Електрическа

Конструкции

Паркоустройство

Запис от общественото обсъждане на 15.04.2021 г.

Становище 1

Становище 2

Запис от заключителна дискусия на 28.04.2021 г.

Last modified: 11.05.2021

Comments are closed.