СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Заповед на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 04.04.2021 г.

02.04.2021

Уважаеми дами и господа,

със Заповед № СОА21-РД09-498/25.03.2021 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при СО на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 04.04.2021 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция можете да се запознаете тук.

Last modified: 02.04.2021

Comments are closed.