СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел “Инфраструктура и устройство на територията”

09.03.2021

Уважаеми дами и господа,

можете да се запознаете със Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел “Инфраструктура и устройство на територията” при СО – Район “Изгрев” тук.

Last modified: 09.03.2021

Comments are closed.