СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение до кандидатите за членове на СИК

02.03.2021

Уважаеми  кандидати за  членове на секционни избирателни комисии,

в изпълнение на възлагане от страна на Централната избирателна комисия, при съобразяване с плана за ваксиниране, Ви уведомяваме, че  разполагате с възможността в качеството Ви на член на СИК да бъдете безплатно ваксинирани, за което е създадена съвместна организация между  Столична община и Столична регионална здравна инспекция.

За целта следва  да заявите желание за извършване на ваксинация на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен); 02 937 75 88; 088 265 2552; 088 443 3925; 088 603 9996; 0889 004 772; 0884107 368 (според тарифния план) или по ел. път на ел. поща sik.vaksina@sofia.bg в срок до 04.03.2021 г.(вкл) предвид кратките срокове.

За нуждите на създаването на организация за ваксинирането на желаещите е необходимо да изпратите три имена и ЕГН.

Администраторът разполага с личните данни на предложените за състав на СИК лица на основание чл. 91, ал. 4, т. 1 от Изборния кодекс и същите се обработват в съответствие с чл. 6, ал. 1, б „в“ от Регламент (ЕС)2016/679 – за целите на изпълнение на вменено на администратора законово задължение, а за конкретната  кампания на основание  чл. 6, ал. 1, б „г“ от Регламент (ЕС)2016/679.

При изявено желание за ваксиниране от Ваша страна, ще получите допълнителна информация и указания  на посочените от Вас телефон/ел. поща.

Бъдете здрави! Заедно можем  всичко!

Last modified: 02.03.2021

Comments are closed.