СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Справка за номер и адрес на избирателна секция

01.03.2021

Уважаеми дами и господа,
всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/

Last modified: 01.03.2021

Comments are closed.