СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.

17.02.2021


 Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

  1. Заповед
  2. Приложение №1
  3. Приложение №2
  4. Карта

 Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на СО – район “Изгрев”

 Заповед


 Съобщение за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии.

 Съобщение

Предварителни избирателни списъци – част I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове – 2019 г. за територията на район ” Изгрев”

 Списъци

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община относно места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ

на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията.

Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г.  на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

Разяснителна кампания ЦИК

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/videohttps://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners   Избирателни списъци част II – Секция 034

 Провеждане на обучение на членовете на СИК

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

З А П О В Е Д № СОА19-РД09-1425/16.10.2019 г. на кмета на Столичната община за изменение на Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. в частта по т. 1, А).

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-1428/17.10.2019 г.на кмета на Столичната община за допълнение на Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г. в частта по т. 1, А).

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-1439/18.10.2019 г. на кмета на Столичната община за изменение и допълнение на Заповед № СОА19-РД09-1418/12.10.2019 г.                                             

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ПРОДАЖБАТА, СЕРВИРАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г.на кмета на Столична община за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 26.10.2019 г. и в изборния ден на 27.10.2019 г., респективно в предизборния ден на 02.11.2019 г. и в изборния ден на 03.11.2019 г. при провеждане на евентуален втори тур на изборите.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1420/14.10.2019 г. на кмета на Столична община общинската администрация ще осигури специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 27.10.2019 г., респективно на 03.11.2019 г. в хипотеза на провеждане на втори тур на избори за кметове, с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонни номера 02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 26.10.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 27.10.2019 г., респективно от 07:00 часа до 20:30 часа на 02.11.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 03.11.2019 г. в хипотеза провеждане на втори тур на избори за кметове, ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт“ при Столична община.

СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

списък на заличените лица

График за раздавне на изборни книжа и материали на 26.10.2019 г.

 

Last modified: 18.02.2021

Comments are closed.