СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Одобрени кандидати по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” за СО – Район „Изгрев“

09.10.2020

Списък на одобрени кандидати за Столична община – Район „Изгрев“ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” за можете да видите тук.

В срок до един месец от обявяване на класирането, днес на 09.11.2020 г., всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, трябва да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота:

Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Last modified: 19.10.2020

Comments are closed.