СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА” ЗА 2019 Г.

01.09.2020

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, от ЗОП публикувано на 12.07.2019 г. 17:00 ч.

Документация публикувано на 11.07.2019 г. 17:00 ч.

Техническа спецификация публикувано на 12.07.2019 г. 17:00 ч.

Методика за оценка публикувано на 12.07.2019 г. 17:00 ч.

Предоставяне на разяснение публикувано на 15.07.2019 г. 16:34 ч.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти публикувано на 23.07.2019 г. 16:29 

Протокол № 1 публикувано на 01.08.2019 г. 15:17 ч.

Протокол №2 публикувано на 09.08.2019 г. 10:58ч.

Договор публикувано на 28.08.2019 г., 15:59 ч.

Техническо предложение публикувано на 28.08.2019 г., 16:01 ч.

Техническа спецификация публикувано на 28.08.2019 г., 16:02 ч.

Ценово предложение публикувано на 28.08.2019 г., 16:05 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.