СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 „РАДЕЦКИ“, Ж.К. „ДИАНАБАД“, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 26, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

01.09.2020

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:

  1. 1.Обособена позиция № 1 – „Строително-монтажни работи по реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
  2. 2.Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
  3. 3.Обособена позиция № 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“ 

Решение за откриване на процедура публикувано на 19.06.2019 г.  15:24 ч. 

Обявление публикувано на 19.06.2019 г.   15:25 ч. 

Документация публикувано на 19.06.2019 г.   15:26 ч. 

Образци ЕЕДОП и Декларации публикувано на 19.06.2019 г.   15:27ч. 

Образец №7 КСС публикувано на 19.06.2019 г.   15:28 ч.

Приложение № 1 Техническа спецификация публикувано на 19.06.2019 г.   15:29 ч. 

Приложение № 2, 2А, 2Б – Проект на договор публикувано на 19.06.2019 г.   15:29 ч.

Приложение № 3 Методика за оценка публикувано на 19.06.2019 г.   15:30 ч. 

Проекти:

Архитектура публикувано на 19.06.2019 г.   15:31ч.      

Електро публикувано на 19.06.2019 г.   15:31ч.

Енергийна ефективност публикувано на 19.06.2019 г.   15:32 ч. 

Конструкции публикувано на 19.06.2019 г.   15:32 ч. 

Оценка ЕЕ публикувано на 19.06.2019 г.   15:33 ч. 

ОВ публикувано на 19.06.2019 г.   14:22 ч. 

Паркоустройство публикувано на 19.06.2019 г.   15:33 ч.

ПБ публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ПБЗ публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ПИИ публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ПУССО публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

Технология публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч.

Вертикална планировка публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ВиК публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

Предоставяне на разяснение публикувано на 01.07.2019 г.    16:42 ч. 

Протокол №1, публикувано на 07.10.2019 г. в 15:36 ч.

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите параметри по настоящата обществена поръчка ще се състои на 29.10.2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО – район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2             публикувано на 24.10.2019 г. 15:18 ч.

Протокол № 2, публикувано на 29.10.2019 г. в 16:58 ч. 

Протокол №3, публикувано на 08.11.2019 г. в 17:58 ч.

Протокол от работата на комисията, публикувано на 08.11.2019 г. в 18:01 ч.

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 08.11.2019 г. в 18:02 ч.

Договор по обособена позиция № 1 публикувано на 16.12.2019 г. 16:54 ч.

Ценово предложение за обособена позиция № 1 публикувано на 16.12.2019 г. 16:57 ч.

КСС за обособена позиция № 1 публикувано на 16.12.2019 г. 16:58 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 публикувано на 16.12.2019 г. 16:58 ч.

Линеен график за обособена позиция № 1 публикувано на 16.12.2019 г. 16:59 ч.

Допълнително споразумение към договор по обособена позиция № 1      публикувано на 08.01.2022 г. 13:24 ч.

Договор по обособена позиция № 2 публикувано на 27.12.2019 г. 17:17 ч.

Ценово предложение за обособена позиция № 2 публикувано на 27.12.2019 г. 17:18 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 публикувано на 27.12.2019 г. 17:19 ч.

Договор по обособена позиция № 3 публикувано на 17.12.2019 г. 16:49 ч.

Ценово предложение за обособена позиция № 3 публикувано на 17.12.2019 г. 16:51 ч.

Предложение за ипълнение на поръчката за обособена позиция № 3 публикувано на 17.12.2019 г. 16:52 ч.

Приложение към предложение за изпълнение по обособена позиция № 3 публикувано на 17.12.2019 г. 16:53 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 26.02.2020 г. 15:45 ч.

Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 1, публикувано на 10.01.2022 г. в 13:05 ч.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2, публикувано на 21.01.2022 г. в 16:55 ч.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3, публикувано на 21.01.2022 г. в 16:59 ч.

Last modified: 25.03.2022

Comments are closed.