СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

01.09.2020

Информация до АОП за прекратяване на процедура  23.05.2017г.  16:41ч.

Решение за прекратяване на процедурата  20.04.2017г.  15:12ч.

Решение публикувано на 21.02.2017 г., 16:10 ч

Покана до “План инвест Пловидв” ЕООД

Приложения към поканата

Покана до “Ай Ти Ем Проджект” ООД

Приложения към поканата

Покана до “Инфра Инвест” ООД

Приложения към поканата

Покана до “Никос Инженеринг” ЕООД

Приложения към поканата

Хиперлинк

Протокол №1 публикувано на 09.03.2017г.  16:57ч.

Протокол №2 публикувано на 09.03.2017г.  16:57ч.

Протокол №3 публикувано на 09.03.2017г.  16:57ч.

Протокол №4 публикувано на 09.03.2017г.  16:57ч.

Доклад           публикувано на 09.03.2017г.  16:57ч.

Решение          публикувано на 09.03.2017г.  16:57ч.  

Last modified: 26.10.2020

Comments are closed.