СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ ПРЕЗ 2020 Г.“

01.09.2020

Решение за откриване на процедура публикувано на 26.03.2020 г. 13:48 ч.

Обявление публикувано на 26.03.2020 г. 13:48 ч.

Документация публикувано на 26.03.2020 г. 13:49 ч.

Образци публикувано на 26.03.2020 г. 13:49 ч.

Проект на договор публикувано на 26.03.2020 г. 13:50 ч.

Технически спецификации публикувано на 26.03.2020 г. 13:51 ч.

Методика за оценка публикувано на 26.03.2020 г. 13:53 ч.

Протокол № 1 публикувано на 27.04.2020 г. 12:57 ч.

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на „Предлагани ценови параметри“ ще се състои на 12.05.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО – район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2     публикувано на 07.05.2020 г. 13:27 ч.

Протокол № 2 публикувано на 12.05.2020 г. 13:32 ч.

Протокол № 3 публикувано на 18.05.2020 г. 14:08 ч.

Протокол от работата на комисията публикувано на 18.05.2020 г. 14:10 ч.

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 18.05.2020 г. 14:11 ч.

Договор публикувано на 24.07.2020 г. 15:55 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 27.07.2020 г. 14:38 ч.

Ценово предложение публикувано на 24.07.2020 г. 16:01 ч.

Анализни цени по видове дейности публикувано на 27.07.2020 г. 14:39 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 24.07.2020 г. 16:02 ч.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 15.04.2021 г. 16:05 ч.

Last modified: 15.04.2021

Comments are closed.