СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ИЗГРЕВ”, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015Г. ПО ОБОСОБЕН

01.09.2020

Документация бл. 2 и бл. 304 публикувана на 21.07.2017 г., 15:45 ч.

Решение публикувано на 21.07.2017 г., 15:46 ч.

Обявление публикувано на 21.07.2017 г., 15:47 ч.

Хиперлинк

Протокол №1 част 1    публикувано на 29.11.2017г   16:35 ч.

Протокол №1 част 2    публикувано на 29.11.2017г   16:35 ч. 

Протокол №1 част 3    публикувано на 29.11.2017г   16:35 ч. 

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите оферти по настоящата обществена поръчка ще се състои на 26.01.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО-район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2

Протокол № 2 част 1  публикувано на 26.01.2018 г.   17:40 ч. 

Протокол № 2 част 2  публикувано на 26.01.2018 г.   17:46 ч. 

Протокол № 2 част 3  публикувано на 26.01.2018 г.   17:48 ч.  

Протокол № 2 част 4  публикувано на 26.01.2018 г.   17:50 ч. 

Протокол № 3 публикувано на 02.03.2018г.   13:04 ч. 

Доклад публикуван на 02.03.2018 г.   13:05 ч. 

Решение за определяне на изпълнител  публикуван на 02.03.2018 г.  13:06ч.  

Договор за обособена позиция № 1 публикувано на 07.06.2018 г.    17:02 ч. 

Анекс към договор за обособена позиция № 1 публикувано на 10.07.2018 г.       16:50 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 07.06.2018 г.    17:03 ч. 

Ценово предложение публикувано на 07.06.2018 г.    17:04 ч. 

Договор за обособена позиция № 2 публикувано на 22.05.2018 г.   16:47 ч.   

Анекс към договор за обособена позиция № 2 публикувано на 12.07.2018 г.   16:15 ч. 

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 22.05.2018 г.   16:48 ч.

Ценово предложение публикувано на 22.05.2018 г.   16:49 ч. 

Договор за обособена позиция № 4 публикувано на 18.05.2018 г.   16:09 ч.   

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 18.05.2018 г.   16:11 ч. 

Ценово предложение поръчката публикувано на 18.05.2018 г.   16:13 ч. 

Обявление за възложена поръчка   публикувано на 18.06.2018 г.  17:21ч. 

Протокол № 1А, публикувано на 05.11.2018 г. 16:38 ч.

Протокол № 2А, публикувано на 29.11.2018 г. 17:11 ч.

СЪОБЩЕНИЕ : отварянето на ценовата оферта на участник “ЕЛВИС ДМ” ЕООД ще бъде на 04.12.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО – район “ИЗГРЕВ”, адрес: гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, етаж 2, стая 27. публикувано на 29.11.2018 г., 17:13 ч.

Протокол №3А публикувано на 07.12.2018 г.   14:45 ч. 

Доклад публикувано на 07.12.2018 г.   14:46 ч. 

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 07.12.2018 г.   14:47 ч. 

Договор по обособена позиция 3 публикувано на 30.01.2019 г.   11:48 ч. 

Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 30.01.2019 г.   14:03 ч.

Ценово предложение, публикувано на 30.01.2019 г.   14:04 ч. 

Обявление за възложена поръчка   публикувано, 01.02.2019 г. 16:30 ч. 

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.