СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“ БЛОК 3А И 303

01.09.2020

Решение публикувано на 07.10.2016 г. 16:41

Обявление публикувано на 07.10.2016 г. 16:42

Докуемнтация Публикувана на 07.10.2016 16:45

Решение за промяна на документация Публикувано на 20.10.2016 г. 17:00 часаТехническите паспорти, Доклад за резултати от конструктивно обследване и Доклад за енергийна ефективност на всяка от сградите са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа в стая № 11, ет. 1 (сградата на районната администрация на район “Изгрев” ул. “Атанас Далчев” № 12).За контакти: инж. Николай Чамбов – Началник отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – тел: 02 / 970 10 18 ХиперлинкПротокол  23.12.2016г.  14:05ч.Съобщение за отваряне на ценови параметри 11.01.2017 г., 12:45Протокол 2 публикуван на 19.01.2017 г., 11:40 ч.Протокол 3 публикуван на 19.01.2017 г., 11:41 ч.Решение публикувано на 19.01.2017 г., 11:42 ч.Решение за прекратяване на процедура – Обособена позиция №6  17.07.2017г. 14:48ч.Договор – обособена позиция № 1  публикуван на 15.08.2017 г., 10:58Ценово предложение – обособена позиция № 1 публикуесно нс 25.08.2017 г., 11:33Договор – обособена позиция № 2 публикуван на 15.08.2017 г., 11:34Ценово предложение – обособена позицич № 2 публикувно на 15.08.2017 г., 11:35Aнекс към Договор по обособена позиция № 2 публикуван на 17.08.2017 г., 15:04Договор – обособена позиция № 3 публикуван на 15.08.2017 г., 11:36Ценово предложение – обособена позиция № 3 публикувано на 15.08.2017 г., 11:36Договор – обособена позиция №5 публикувано на 04.09.2017г. 12:13ч.Ценово предложение позиция №5 публикувано на 04.09.2017г. 12:13ч.Предложение за изпълнение на поръчката за позиция №5Анекс към Договор по обособена позиция №5 публикуван на 12.09.2017г. 14:07ч.Протокол №2А след решение на КЗК публикуван на 09.10.2017г.  17:05ч. СЪОБЩЕНИЕ : отварянето на ценовата оферта на участник “НСК София”ЕООД ще бъде на 13.10.2017г от 11:00ч. в заседателната зала на СО-район “ИЗГРЕВ”Протокол № 3А след решение на КЗК публикуван 22.11.2017г. 15:55ч.
Доклад част 1Доклад част 2Решение за определяне на изпълнител в частта за позиция №4 след решение на КЗК  22.11.2017г. 15:55ч. Договор – обособена позиция № 4 качено на 09.012018 г.     16:30 ч. Приложение към договор за обособена позиция № 4  качено на 09.01.2018 г.   16:30 ч.Обявление за възложена поръчка по 5 (пет) обособени позиции  публикувано на 09.02.2018 г.      17:06 ч.Обявление за изменение  публикувано на 14.02.2018 г.   14:45 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.