СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

КОНСТРУКТИВНО УКРЕПИТЕЛНИ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, ПОДМЯНА НА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ, ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ, ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА СКАТЕН ПОКРИВ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕРАСА С ЛЕКА СЛЪНЦЕЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОБЕКТ : ДГ № 23 “ЗДРАВЕ”, УЛ. “ЮРИ

01.09.2020

Конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция за обект : ДГ № 23 “ЗДРАВЕ”, ул. “Юри Гагарин” №14-16, район “Изгрев” – СО, бл. “В” – ВТОРА ПРОЦЕДУРА

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 09.07.2018 г. 14:05 ч.

Документация публикувано на 09.07.2018 г. 14:07ч.

Методика за оценка публикувано на 09.07.2018 г. 14:08 ч.

Технически проект за конструктивно укрепване публикувано на 09.07.2018 г. 14:20 ч.

Проект за покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция публикувано на 09.07.2018 г. 14:22 ч. 

Количествена сметка публикувано на 09.07.2018 г. 14:22 ч.  

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на 25.07.2018 г.   11:38 ч. 

Протокол от работата на комисия публикувано на 03.08.2018 г. 15:56 ч.  

Договор публикувано на 08.08.2018 г. 16:44 ч

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 08.08.2018 г. 16:48 ч.

Ценово предложение публикувано на 08.08.2018 г. 16:50 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.