СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ, РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ И ТОПЛИННО И ХИДРОИЗЛОИРАНЕ НА ПОКРИВ НА 11 ОУ, 105 СОУ И 34 ОДЗ

01.09.2020

Информация за публикуване на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                      Публикувана на 08.07.2016 г. 14:39 часа

Документация                                                                                                                                        Публикувана на 08.07.2016 г. 14:39 часа

КСС 11 ОУ                                                                                                                                              Публикувана на 08.07.2016 г. 14:39 часа             

КСС 105                                                                                                                                                  Публикувана на 08.07.2016 г. 14:39 часа

КСС 34 ОДЗ                                                                                                                                             Публикувана на 08.07.2016 г. 14:39 часа     

Отговор на запитвания                                                                                                                             Публикуван на 19.07.2016 г. 15:01часа      

Протокол Публикуван на 03.08.2016 г. 16:30  

Договор – обособена позиция 1 Публикуван на 15.08.2016 г.      

Договор – обособена позиция 2 Публикуван на 15.08.2016 г

Договор – обособена позиция 3 Публикуван на 15.08.2016 г           

Съобщение до участник за изпращане на решение и протокол Публикувано на 18.08.2016 г.                       

Съобщение до участник за изпращане на решение и протокол Публикувано на 08.09.2016 г.                   

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.