СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“

01.09.2020

„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“

І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082

ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на  13.07.2018 г.    15:25 ч. 

Документация публикувано на 13.07.2018 г.   15:26 ч.  

Методика за оценка публикувано на 13.07.2018 г.  15:27ч.   

Техническа спецификация публикувано на 13.07.2018 г.   15:28 ч.    

Идеен проект за цяла територия с отделни зони публикувано на 13.07.2018 г.   15:29 ч.   

Работен проект за I-ви етап за зона Б – детска площадка публикувано на 13.07.2018 г.   15:30 ч.   

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на 31.07.2018 г. 14:13 ч.  

Протокол от работата на комисията публикувано на 13.08.2018 г.    16:18 ч. 

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.