СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ВТОРА ПРОЦЕДУРА

01.09.2020

І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082

ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” 

 Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 13.08.2018 г.   16:47 ч.

 Документация публикувано на 13.08.2018 г.   16:48 ч.

 Методика за оценка публикувано на 13.08.2018 г. 16:50 ч.  

 Техническа спецификация публикувано на 13.08.2018 г.   16:50 ч.  

 Идеен проект за цяла територия с отделни зони публикувано на 13.08.2018 г.   17:00 ч.

 Работен проект за I-ви етап за зона Б – детска площадка публикувано на 13.08.2018 г.   17:00 ч.  

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 29.08.2018 г. 15:15 ч. 

Протокол от работата на комисия публикувано на 18.09.2018 г. 12:54 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.