СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – Р-Н “ИЗГРЕВ”: (ТРЕТА ПРОЦЕДУРА)

01.09.2020

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – Р-Н “ИЗГРЕВ”: (ТРЕТА ПРОЦЕДУРА)

І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 18, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 20, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.006

 ІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 12, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, между бл.№ 24÷27, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.020

 ІІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 6, УПИ І – За ОЖС, ОО, ОЗ и паркинги и УПИ VIIІ – За ОЗ, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 45-46, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.032

 ІV. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 7, УПИ V – За ОЗ, м. „Изток-Изток” – І част, между бл.№ 49,50 и 43А, ж.к. ”Изток” с инд. № 08.051 

 V. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 50, УПИ І – За ОЖС и подземни гаражи, м. „Изток-Юг”, между бл.№ 305, 306, 307 и 308, ж.к. ”Изгрев” с инд. № 08.040“

 Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 11.10.2018 г. 16:36 ч.

Документация публикувано на 11.10.2018 г. 16:37 ч.

Методика за оценка публикувано на 11.10.2018 г. 16:38 ч.

Техническа спецификация 11.10.2018 г. 16:40 ч.     

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на 29.10.2018 г.   13:50 ч. 

Протокол от работата на комисия, публикувано на 14.11.2018г   14:14ч. 

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.