СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ИЗГРЕВ”, УЛ. „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ № 5, ВХ. А И ВХ. Б

01.09.2020