СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТРОЙКА ЗА 4 ЯСЛЕНИ И 2 ГРАДИНСКИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 „РАДЕЦКИ“, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОО, КВ. 15, М. „ДИАНАБАД“, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, Ж.К. „Д

01.09.2020

Решение за откриване на процедура публикувано на 10.03.2020 г. 17:00 ч.

Обявление публикувано на 10.03.2020 г. 17:01 ч.

Документация публикувано на 10.03.2020 г. 17:02 ч.

Образци публикувано на 10.03.2020 г. 17:03 ч.

Методика за оценка публикувано на 10.03.2020 г. 17:05 ч.

Техническо задание публикувано на 10.03.2020 г 17:06 ч.

Технически спецификации публикувано на 10.03.2020 г. 17:06 ч.

АОС публикувано на 10.03.2020 г. 17:07 ч.

Скица на имота публикувано на 10.03.2020 г. 17:08 ч.

Виза за проектиране публикувана на 10.03.2020 г. 17:08 ч.

Скица изходни данни ТЕЦ София ЕАД публикувано на 10.03.2020 г. 17:08 ч.

Съгласувана Виза Софийска вода АД публикувано на 10.03.2020 г. 17:09 ч.

Скица с изходни данни Софийска вода АД публикувано на 10.03.2020 г. 17:10 ч.

Условие присъединяване Софийска вода АД публикувано на 10.03.2020 г. 17:10 ч.

Съгласувана виза ЧЕЗ разпределение България АД публикувано на 10.03.2020 г. 17:11 ч.

Становище присъединяване ЧЕЗ рапределение България АД публикувано на 10.03.2020 г. 17:11 ч.

Съгласувана виза Улично осветление ЕАД публикувано 10.03.2020 г. 17:12 ч.

Съгласувана виза БТК ЕАД публикувано на 10.03.2020 г. 17:12 ч.

Съгласувателно становище БТК ЕАД публикувано на 10.03.2020 г. 17:12 ч.

Решение за прекратяване на процедура публикувано на 23.03.2020 г. 13:57 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 10.04.2020 г. 13:27 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.