СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I – частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община, включително извършване на Авторски надзор по време на изпълнението“

01.09.2020

„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I – частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община, включително извършване на Авторски надзор по време на изпълнението“

Решение публикувано на 24.10.2019 г. 18:41ч.

Обявление публикувано на 24.10.2019 г. 18:42ч.

Документация публикувано на 24.10.2019 г. 18:44ч.

Образци публикувано на24.10.2019 г. 18:45ч.

Методика за оценка публикувано на 24.10.2019 г. 18:46ч.

Техническа спецификация публикувано на 24.10.2019 г. 18:47ч.

Техническо задание публикувано на 24.10.2019 г. 18:47ч.

АОС публикувано на 24.10.2019 г. 18:48ч.

Виза за проектиране публикувано на 24.10.2019 г. 18:49ч.

Предоставяне на разяснение, публикувано на 04.11.2019 г. 16:30 ч.

Решение за прекратяване на процедура публикувано на 11.11.2019 г. 18:07 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 26.02.2020 г 15:50 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.