СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО “НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ВТОРА ПРОЦЕДУРА)

01.09.2020

Решение публикувано на 04.12.2018г     16:45 ч. 

Обявление публикувано на 04.12.2018г     16:47 ч. 

Документация публикувана на 04.12.2018г     16:48 ч. 

Техническа спецификация публикувана на 04.12.2018г     16:49 ч. 

КС Райко Алексиев № 5 публикувано на 04.12.2018г     16:50 ч. 

КС Тодор Стоянов № 7 публикувано на 04.12.2018г     16:51 ч. 

КС блок № 27 публикувано на 04.12.2018г     16:52 ч. 

Разяснения публикувани на 17.12.2018 г. в 17:03 ч.

Разяснения публикувани на 17.12.2018 г. в 17:04 ч. 

Разяснения публикувани на 27.12.2018 г. 13:52 ч.

Протокол №1 от работата на комисията публикувано на 15.05.2019 г.       15:32 ч. 

 СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите параметри по настоящата обществена поръчка ще се състои на 07.11.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО – район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2              публикувано на 04.11.2019 г. 13:02 ч.

Протокол №2 публикувано на 11.11.2019 г. 18:13 ч.

Протокол №3 публикувано на 11.11.2019 г. 18:15 ч.

Доклад от работата на комисия публикувано на 11.11.2019 г. 18:17 ч.

Решение за определяне на изпълнител 11.11.2019 г. 18:18 ч.

Решение за прекратяване на процедура 11.11.2019 г. 18:22 ч.

Договор по обособена позиция № 1 публикувано на 27.07.2020 г. 14:51 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 публикувано на 27.07.2020 г. 16:09 ч.

Ценово предложение по обособена позиция № 1 публикувано на 27.07.2020 г. 14:53 ч.

Договор по обособена позиция № 3 публикувано на 27.07.2020 г. 14:54 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 публикувано на 27.07.2020 г. 16:11 ч.

Ценово предложение по обособена позиция № 3 публикувано на 27.07.2020 г. 14:56 ч.

Договор по обособена позиция № 4 публикувано на 23.07.2020 г. 14:22 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4 публикувано на 23.07.2020 г. 14:23 ч.

Ценово предложение по обособена позиция № 4 публикувано на 23.07.2020 г. 14:25 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 27.07.2020 г. 14:57 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.