СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО “НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – С

01.09.2020

Документация публикувана на 21.07.2017 г., 15:49 ч.

Решение публикувано на 21.07.2017 г., 15:50 ч.

Обявление публикувано на 21.07.2017 г., 15:51 ч.

Хиперлинк

КС Райко Алексиев № 5

КС Тодор Стоянов № 7

КС блок № 27

Протокол №1 – част 1, публикуван на 15.01.2018 г. в 16:11 ч.

Протокол №1 – част 2, публикуван на 15.01.2018 г. в 16:12 ч.

 СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите предложения по настоящата обществена поръчка ще се състои на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 15:30 ч. в заседателната зала на СО-район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2

Протокол № 2, публикуван на 23.02.2018 г. 19:56 ч.   

 Протокол № 3 публикувано на 28.02.2018 г. 16:26 ч. 

Доклад  публикуван на 28.02.2018 г.  16:28 ч. 

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 28.02.2018 г.   16:31ч. 

Договор за обособена позиция № 4 публикувано на 02.07.2018 г.   16:27ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 02.07.2018 г.   16:28ч.

Ценово предложение публикувано на 02.07.2018 г.   16:29ч.

Договор за обособена позиция № 6 публикувано на 08.06.2018 г.   17:05 ч.   

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 08.06.2018 г.   17:06 ч. 

Ценово предложение публикувано на 08.06.2018 г.   17:07ч           

Договор за обособена позиция № 9 публикувано на 03.07.2018 г.    11:58 ч.  

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 03.07.2018 г.    11:58 ч. 

Ценово предложение публикувано на 03.07.2018 г.    11:58 ч.  

Решение за прекратяване на процедура публикувано на 29.08.18 г. 14:02 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 06.07.2018 г. 17:00 ч.  

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.