СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

01.09.2020

Решение за откриване на процедура, публикувано на 02.10.2019 г., 17:19 ч.

Обявление публикувано на 02.10.2019г. 17:21 ч.

Документация публикувано на 02.10.2019 г. 17:22

Техническа спецификация публикувано на 02.10.2019 г. 17:23ч.

Методика за оценка публикувано на 02.10.2019 г. 17:26 ч.

Предоставяне на разяснение публикувано на 21.10.2019 г. 14:40 ч.

Предоставяне на разяснение публикувано на 24.10.2019 г. 11:20 ч.

Протокол № 1 публикувано на 11.11.2019 г. 19:22 ч.

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите параметри по настоящата обществена поръчка ще се състои на 06.12.2019 г. (петък) от 13:00 ч. в заседателната зала на СО – район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2     публикувано на 3.12.2019 г. в 16:39 ч.

Протокол № 2 публикувано на 04.12.2019 г. 16:02 ч.

Протокол № 3 публикувано на 13.12.2019 г. 16:12 ч.

Доклад от работата на комисията публикувано на 27.12.2019 г. 17:01 ч.

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 27.12.2019 г. 17:04 ч.

Договор публикувано на 10.01.2020 г. 14:37 ч.

Предложение за изпълненеие на поръчката публикувано на 10.01.2020 г. 14:38 ч.

Ценово предложение публикувано на 10.01.2020 г. 14:40 ч.

Количествено – стойностна сметка публикувано на 10.01.2020 г. 14:41 ч.

Бюлетин САПИ публикувано на 10.01.2020 г. 14:43 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 16.03.2020 г. 12:03 ч.

Анекс към договор публикувано на 12.05.2020 г. 12:14 ч.

Обявление за изменение на договор публикувано на 04.06.2020 г. 15:24 ч.

Обявление за приключване на договор  публикувано на 08.04.2022 г. 15:24 ч.

Last modified: 15.04.2022

Comments are closed.