СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЗГРЕВ”.

01.09.2020

Решение за откриване на процедура 

Обявление за процедура

Документация

Протокол №1 01.12.2017 г.    17:22 ч.

Съобщение : Във връзка с Протокол №1 от работата на комисията по настояща обществена поръчка, Ви Уведомяваме, че е допусната техническа грешка. В текста на документа следва да се чете декларация Образец №8, а не декларация Образец № 7А.

Съобщение : Отварянето на ценовите предложения по настоящата обществена поръчка ще се състои на 12.12.2017 г. от  14:00 ч. в заседателна зала в сградата на СО- район “ИЗГРЕВ” , адрес :  София, ул.”Атанас Далчев” №12 , ет.2 

Протокол №2  12.12.2017 г.   17:11 ч. 

Протокол №3  12.12.2017 г.   17:11 ч. 

Доклад  

Решение за определяне на изпълнител   12.12.2017 г.    17:12 ч. 

Договор 28.12.2017 г.       16:44 ч. 

Приложение към договор 28.12.17 г.     16:46 ч. 

Обявление за възложена поръчка  30.01.2018 г.    15:58ч. 

Last modified: 26.10.2020

Comments are closed.