СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 30 БР. ПИЛОНА ЗА ЗНАМЕНА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” ПРИ “ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА”

01.09.2020

Информация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 

Документация 

Количествена Сметка

Възложителят оттегли първоначално подадената информация към АОП с дата 30.10.2017 г. поради допусната грешка, като подаде нова към АОП на 31.10.2017 г. В прикачените файлове са актуалните документи и информация към настоящата обществена поръчка.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферта 16.11.2017г.  

Протокол за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 30бр. пилони за знамена страните-членки на Европейския съюз на бул. „Цариградско шосе“ при „Площадът на авиацията“ 22.11.2017г. 16:46 ч. 

Договор 24.11.2017г.   15:21ч. 

Приложение към договор 24.11.2017г.   15:22ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.