СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ № 12

01.09.2020