СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Район „Изгрев“ удължава предлагането на услугата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ на нуждаещите се граждани от района с още един месец

17.08.2020

Във връзка с ново подписано Допълнително Споразумение между Агенция за социално подпомагане и район „Изгрев“ за удължаване срока на действие на програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, информираме за удължаване на срока с още един месец  представителите на целевите групи, а именно:

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Финансирането на програмата е от Агенция за социално подпомагане и ще осигури доставка на  топла храна до 31.08.2020 г. на 130 лица, живущи на територията на район „Изгрев“ 

Last modified: 17.09.2020

Comments are closed.