СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

УЧИЛИЩА

Доброто образование и грижата за децата е във фокуса на работата на администрацията на Район „Изгрев“.

На територията на района има две държавни и три общински училища, които са сред едни от най-предпочитаните в столицата.

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА “ДЖОН АТАНАСОВ”

Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”/СПГЕ/ e държавна професионална гимназия от 1968г. Ядрото на професионална подготовка включва обучение по 6 специалности / 4 професии, сред които едни от най-предпочитаните в момента – програмист, техник на компютърни системи и други.

Повече информация можете да намерите тук: www.spge-bg.com

Софийска професионална гимназия “Княгиня Евдокия”

Професионалната гимназия по фризьорство и козметика е държавно учебно заведение. Единствената в България институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която са осигурени условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование – средно, придобиване степен на професионална квалификация, валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене по професии.

Повече информация можете да намерите тук: http://pgfksofia.com/

119 СУ “АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ”

119 СУ “Академик Михаил Арнаудов” е утвърдено столично училище със свой облик и стил на работа, с доказан авторитет в гр. София и страната. Тук се обучават деца от 1 до 12 клас.

Наред с подчертания интерес към природоматематическите дисциплини, училището разполага с добър колектив от преподаватели по хуманитарните дисциплини. Това намери израз в разкриването на профилирана хуманитарна паралелка (с втори чужд език френски), като прием се осъществява след завършен седми клас.

119 СУ “Академик Михаил Арнаудов” е едно от малкото училища, в което се осъществява прием на ученици след завършено основно образование (осми клас) в паралелка с професия “организатор на малко предприятие” (известна като профил “Бизнес и финанси”).

Повече информация можете да намерите тук: https://119su.bg/bg

105 СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

105 СУ „Атанас Далчев“ е иновативно училище, което е подготвителен и изпитен центъра за Кеймбридж сертификатни изпити, член на “Асоциацията на Кеймбридж-училища”. Началото на училището е поставено в далечната 1937 година.

През 1982/83г. училището става ЕСПУ, когато е въведен IX клас и изучаване на италиански език от осми клас в две паралелки. Важно събитие в развитието на училището е подписаната през 2006 г. Спогодба между България и Италия в областта на образованието, с което 105 СОУ “Атанас Далчев” се интегрира към европейските образователни институции и неговите възпитаници в профил “Чуждоезиков” ще полагат италианска матура.

Повече информация можете да намерите тук: https://105sou.eu/

11 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПИМЕН ЗОГРАФСКИ”

11 ОУ обучава ученици от подготвителен до 7-ми клас. Учениците имат допълнителни часове по БЕЛ и математика. Училището предлага интензивно изучаване на английски език и информационни технологии от първи клас. По желание на учениците се изучава втори чужд език – испански, немски, руски. Децата са обхванати в много извънкласни форми, а училището участва в различни международни и национални проекти.

Повече информация можете да намерите тук: http://11oy.bg/

Comments are closed.