СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ясли Tag Archive

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Компенсации за деца, неприети в общински ясли и яслени групи

Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на...

15.09.2022

Още